Prvenac iz Mrtvih

Otk. 1:5 – “I od Isusa Krista koji je svjedok vjerni i prvenac iz mrtvih…

Uskoro će se Kršćanstvo diljem svijeta prisjetiti jednog od najvećih događaja koji se dogodio u povijesti – uskrsnuće Isusa Krista iz mrtvih.
žalosna je činjenica da danas veliki broj onih koji se zovu kršćani i slave uskrs, u biti ne vjeruju da je Isus zaista ustao iz mrtvih. Takvih je bilo i u vrijeme Isusa Krista. Bili su to Saduceji, sekta koja nije vjerovala uskrsnuće. Mt.22:23 – “Taj dan pristupiše k njemu saduceji koji govore da nema uskrsenja…” No bez obzira šta ko mislio ili vjerovao, pravi kršćani znaju da je Isus ustao iz mrtvih, te da je živ, jer svakodnevno imaju zajedništvo s njim.

U Otk. 1:5 smo pročitali da se Isus predstavio kao “Prvenac iz mrtvih”, no mi nalazimo u Bibliji 6 uskrsnuća prije Kristovog. Svakako da ne želim pobijati ili ispravljati Bibliju, ali želim pojasniti koju istinu nam ovdje Biblija otkriva.
Tri uskrsnuća prije Isusovog, nalazimo u Starom Zavjetu. Razmotrimo ih na trenutak.

1. Bog preko proroka Ilije podiže sina udovice u Sarepti (1.Kr.17:20-22)

Zbog velike neposlušnosti i idolopoklonstva kojem se prepustio Kralj Ahab, prorok Ilija, poslan od Gospoda je objavio 3,5 godine sušu, u kojoj neće biti ni kiše ni rose. Ilija se po uputstvu Božjem ulogorio kraj potoka Karita, iz kojeg se snabdevao vodom, a gavrani su ga hranili. Nakon godinu dana potok je presahnuo jer nije bilo kiše. Gospod ga šalje van granice zemlje Izraela, k udovici u Sareptu (mali gradić između Tira i Sidona). Jedna udovica sa sinom mu je dala sobu i brinula se za njega. Nakon Godinu dana preminuo je sin ove udovice. U žalosti za sinom, taj veliki gubitak sina jedinca, pripisala je proroku Božjem.

Svakako da je sluzi Božjem to palo teško, te je iskreno i žarko zavapio svom Bogu. Gospod je uslišao njegovu molitvu, te je povratio u život udovičinog sina.

2. Bog preko Elizeja podiže Sunamci sina (2.Kr.4:32-35)

Prorok Elizej je nekoliko puta u prolazu kroz Sunam (grad koji je pripadao plemenu Isahar) bio pozvan da jede i da se odmori kod jedne bogate obitelji. Nekako je želio uzvratiti to gostoprimstvo. S obzirom da bračni par nije imao djece, Elizej je prorokovao da će do godine imati sina. Tako je i bilo. ¡žena je rodila sina i dječak je rastao. Kad je odrastao jednog dana o žetvi, izašao je u polje k ocu i žeteocima. Odjednom ga je uhvatila jaka bol u glavi te je ubrzo po povratku kući preminuo.
Ožalošćena majka je potražila Elizeja. Prorok Božji se pomolio Gospodu, te ga je Gospod vratio u život.

3. Bog preko Elizejevih kostiju podiže mrtvaca (2.Kr.13:20-21)

Dvije godine nakon smrti i sahrane proroka Elizeja, umro je jedan čovjek. U trenutku kada su ga trebali sahraniti iznenada je došla Moapska vojska da napadne Izraelce. Zbog straha i žurbe mrtvaca nisu mogli sahraniti u predviđeni grob, nego su ga nabrzinu ubacili u najbliži grob. Bio je tu sahranjen prorok Elizej. Samo što je mrtvac pao na kosti preminulog čovjeka Božjeg, odmah je oživio.

Jedno upozorenje svim čitaocima. Na osnovu ovog događaja pojedine religije su stvorile lažno učenje o velikoj moći u kostima umrlih (mošti svetaca). Uskrsavajuća sila nije bila u kostima, nego je došla od Boga. U Novom Zavjetu isto nalazimo tri uskrsnuća prije Isusovog. Da ih također razmotrimo.

1.  Isus podiže mladića iz Naina (Lk.7:11-15)

Ulazeći u grad Nain sa svojim učenicima i ostalom pratnjom, Isus je susreo tužnu povorku. Sin, jedinac jedne udovice je preminuo. Majka i sin su bili vrlo pobožni, što potvrđuje velika kolona ožalošćenih građana, koja je pratila lijes. Vidjevši ožalošćenu majku, Isus se sažalio te joj prišao da ju utješi. Kad se žena smirila prišao je lijesu i zapovjedio mrtvacu: “Momče! tebi govorim, ustani.  Mladić je ustao.

2. Isus podiže Jairovu kćerku (Lk.8:49-55)

Jednom knezu po imenu Jair, kćerka je bila na umoru. Ožalošćeni otac je zatražio pomoć od Isusa. Isus je krenuo u njegov dom. Prije nego su stigli netko je doneo glas da je djevojka umrla. Ne obazirući se na glasnika Isus ga je podsticao da vjeruje, jer će djevojka oživjeti. Sa nekoliko odabranih osoba Isus je ušao u sobu gdje je ležala mrtva djevojka te joj rekao: “djevojko ustani”!  Djevojka je ustala.

3. Isus podiže Lazara iz mrtvih (Iv.11:33-44)

Isus je bio veliki prijatelj obitelji u Betaniji. Marta ga je uvijek rado ugostila kad je prolazio. Njezinu sestru Mariju, Isus je spasio od kamenovanja samozvanih pravednika (farizeja). Kad god je Isus bio gost u njihovoj kući ili mjestu, Marija je rado slušala njegovo propovijedanje. U odsutnosti Isusa van Betanije Lazar, brat dvije sestre se razbolio. Na vijest o Lazarevoj bolesti Izgleda kao da je Isus oklijevao. Na istom mjestu zadržao se još dva dana, a kada je Lazar umro, krenuo je u Betaniju. Kad je stigao sa svojim učenicima, Lazar je već četiri dana bio mrtav. No to nije smetalo Isusu da ga pozove iz mrtvih. Na Isusov poziv Lazar je ustao i izašao iz groba.

Ovih 6 pomenutih uskrsnuća su simbol duhovnog preporoda. Apostol Pavle piše u Ef.5:14 – “…ustani ti koji spavaš i uskrsni iz mrtvih i obasjat će te Krist”. Čovjek u grijehu je mrtav za Boga. Isus je došao da bi Svetim Duhom preporodio tj. oživio ljude. Za Boga je živ onaj tko sluša njegov glas i izvršuje njegovu riječ.

Brojka 6 je nesavršeni broj. Ovih 6 uskrsnuća su nesavršena uskrsnuća. Ove osobe koje su ustale iz mrtvih su ponovo umrle kad je za to došlo vrijeme.

Po ovom redoslijedu Isusovo je sedmo uskrsnuće. Brojka 7 je savršeni broj. Isusovo uskrsnuće je prvo savršeno uskrsnuće. Isus je prvi uskrsnuo da više nikada ne umre i zato je On prvenac iz mrtvih. Smrt nema, i nikada više neće imati vlast nad njim. On je pobijedio smrt, pakao i sotonu! (Jevr.2:14). SLAVA NJEMU!
Otac nebeski ga je podigao silom svojom tj. silom Svetoga Duha.To nalazimo u 1.Kor.6:14. Ali još nešto divno nalazimo u istom stihu, vrlo važno za nas, zato ću ga citirati: “A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom”.
Ovo je najveća nada svih vjerujućih. Ako i umremo, živjet ćemo. Isus je rekao Marti na Lazarevom grobu: “Ja sam uskrsenje i život: koji vjeruje mene ako i umre živjet će (Iv.5:26).

Biblija nam govori o dolasku Gospoda Isusa po svoje vjerujuće. Koji budu živi, doživjet će preobraženje (prelaz fizičkog tjela u duhovno), a koji već budu mrtvi istog trenutka će oživjeti (uskrsnuti). To je prvo uskrsnuće. Biblija kaže u Otk.20:6  “Blažen je i svet onaj tko ima dijel u prvom uskrsenju: nad njim druga smrt nema oblasti…” Sveto Pismo govori i o drugom uskrsnuću. U istoj glavi stihovi od 12 – 15 nam govore: I vidjeh mrtvace male i velike gdje stoje pred Bogom… i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po djelima svojima. I more dade svoje mrtvace; i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po djelima svojima. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno (pakao).

Dragi moji, od velike je važnosti vjerovati Bogu i vjerovati uskrslog Krista. Isus je zaista uskrsnuo! Njegov grob je prazan! Ni veliki teški kamen koji su stavili na vrata njegovog groba, nije ga mogao zadržati. On je živ! On danas pomaže, krijepi i jača sve one koje se uzdaju u njega i čekaju njegov dolazak.

You may also like...

Odgovori